| B2B Nedir ?

0
31

E-ticaret kapsam olarak 2 farklı pazara ayrılır. Bunları B2B (Business to business-Firmadan firmaya e-ticaret) ve B2C (Business to customer- Firmadan müşteriye yönelik e-ticaret) pazarları olarak belirtebiliriz.

Genel anlamda e-ticaret, tanınma açısından B2C pazarı olarak daha çok bilinmektedir. Bunda temel etken, son kullanıcıya yani müşteriye yönelik olmasındadır. Bu nedenle daha çok insanı ilgilendirebilecek bir pazar alanıdır. Oysa B2B pazarı daha dar bir kesime seslenmesine rağmen, hem iş yapan firmalar arası işlem yükü hem de özel işlerlik açısından B2C´ye göre daha etkin, kapsamlı ve teknik bir yapıya sahiptir. Bu anlamda B2B çok daha sektörel bir ağı simgeleyen bir kavramdır. Örnek verirsek, alisverisx.com olarak vereceğimiz hizmetler büyük oranda, KOBİ´lerimize yönelik ürün ve hizmet sunanların buluşturulması ve bir “tedarikçiler pazarı” ortamı yaratmaya dayalı olduğu için, tüm bu çalışmalar B2B pazarı kapsamında değerlendirilecek oldukça geniş bir ağı kapsayacaktır.

E-ticaret’te Yukarıda verdiğimiz örneğe dayanarak kısa bir tanım yapacak olursak, B2B´yi KOBİ´ler için tedarik pazarı olarak da niteleyebiliriz. KOBİ´ler bu şekilde internet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duydukları ürün tedariklerini ya da tam tersi, başka KOBİ´lerin ihtiyaç duyduğu ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler.

Yapılan araştırmalar 2004 yılı için Türkiye´deki e-ticaret pazarının 4 milyar dolara ulaşacağı ve bunun %62´sini (Yaklaşık 2.5 milyar dolar) B2B pazarının, kalan 1.5 milyar dolarlık kısmını ise B2C pazarının karşılayacağı gösterilmektedir. Bu rakamlar da açıkça gösteriyor ki, e-ticarette asıl yük ve iş hacmi B2B yani tedarik pazarında yoğunlaşıyor. Ülkemizde e-ticaretin gün geçtikçe ilerlemesi bu hacmi çok daha yükseklere taşıyacaktır.

CEVAP VER