| İnternette Pazarlamada Fiyatın Önemi

0
205

İnternette pazarlamanın alıcı ve satıcılar açısından sağladığı en önemli avantajlardan birinin dağıtımı, depolama, taşıma ve stok vb. yüksek maliyetlerdeki tasarruflar nedeniyle ürünlerin alıcılara daha düşük fiyatlarla sunulabilmesi ve satıcıların kârlılıklarını artırabilmesi olduğu ifade edilir. Öte yandan, internet ortamındaki alışverişlerde bilgiye hızla ulaşmanın bir sonucu olarak, alıcıların fiyatlar karşısında geleneksel pazarlamaya oranla daha duyarlı olacakları varsayımı dikkate alındığında, internette pazarlamada fiyat oldukça önemli bir pazarlama bileşeni haline gelmektedir.

İnternette pazarlama çabalarında fiyatın önemli bir rekabet aracı haline gelmesinde ürünler arasındaki benzerliklerin artmasının rolü göz ardı edilmemelidir. Geleneksel pazarlamada olduğu gibi internette pazarlamaya konu olan pek çok üründe de tüketici istek ve beklentilerine göre farklılıklar oluşturmak önem kazanmaktadır. Nitekim, internette pazarlamada da kaliteden önce farklılığın ön plana çıkarılmaya çalışıldığı bir gerçektir. Zira, mağaza ortamı olmasa bile sanal ortamda ürün ve hizmetlerde farklılıklar çok fazla değilse, alıcıların fiyat üzerinde yoğunlaşması beklenir. Dolayısıyla, internette pazarlamada ürün ve hizmetlerde farklılaştırma yapmanın zorlukları, fiyatı önemli bir rekabet aracı haline getirmektedir. Değişik araştırma sonuçları da, internet ortamında alışveriş yapanların yaklaşık yüzde 60’ının fiyat faktörünü 1. sırada dikkate aldıklarını göstermektedir.

İnternet ortamında satın almada bulunan alıcılar değişik faktörlere bağlı olarak ürünler ve fiyatlar arasında karşılaştırma yapma şansına sahiptirler. Alıcıları on-line alışverişte ürün, fiyat, marka ve firma karşılaştırması yapmada etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir:

  • alıcının zaman kısıtı,
  • interneti kullanma becerisi,
  • firmaların sundukları bilgilerin yeterliliği ve açıklığı ile alıcının ürün hakkında sahip olduğu bilgi düzeyi

Bu faktörler bakımından alıcının yeterli donanıma sahip olması, fiyata karşı duyarlılığı artırır. Ancak, geleneksel pazarlamada olduğu gibi internette pazarlamada da çoğunlukla bu faktörlerle ilgili bilgilerin önemli ölçüde alıcı lehine asimetrik olarak işlediği bilinmektedir. Bu yüzden, internet ortamında müşterilerin bugün ve gelecekte alışveriş yapmalarının önünün açılması gerekir. Bunun için de tüketicilerin internette alışveriş tecrübelerini artıracak şekilde sanal mağaza tasarımına önem verilmelidir.

Ürün bilgisi yeterli olan, zaman baskısı altında olmayan ve interneti etkili kullanabilen alıcılar bakımından ise fiyat, satınalma kararında önemli bir belirleyici haline gelmektedir. Nitekim son yıllarda artan sayıda alıcının internet üzerinde düşük fiyatlı ürünleri izlediği ve fiyat teklifleri sunarak kendisi açısından en uygun fiyat düzeyinde satın almak istediği de bir gerçektir. Bu yüzden alıcı açısından da fiyat, internette pazarlamada çok önemli rekabet aracı olarak kabul edilmektedir. Dijital devrimin alıcılar açısından sunduğu önemli avantajlardan birinin de saniyelerle sınırlı zaman aralığında ürün ve fiyat karşılaştırması yoluyla güçlü alıcı konumuna gelebilmeleridir. Bu güç, alıcıyı kabul eden konumundan fiyatı belirleyen konumuna getirebilmektedir. Örneğin, otel, konaklama, uçak bileti vb. hizmetlerde alıcı kendi fiyatını belirleyerek satıcıya mesaj gönderebilmekte ve böylece satıcılar arasında kendi fiyatına göre bir rekabeti başlatabilmektedir. Sanal ortamda teknolojik gelişmelerin etkisiyle kullanılabilen alışveriş robotları vb. araçlar da geleneksel pazarlamaya oranla fiyat araştırma ve karşılaştırmasını kolaylaştıran ve alıcının fiyat belirleme konumunu güçlendiren bir unsur olarak görülebilir.

Ancak, güçlü konuma gelen alıcılara karşın, internet ortamında alışveriş yapan alıcıların büyük bir bölümünün alıcı lehine ortaya çıkan avantajlardan yararlanamadıkları da bilinmektedir. Her ne kadar alıcılar internetteki alışverişlerinde fiyatı ilk sırada önemli faktör olarak belirtseler de, fiyat araştırmasının ciddi anlamda yapılmadığı anlaşılmaktadır. E-ticaret yapan aktif tüketiciler üzerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre bu alıcıların sadece yüzde 8’inin sıkı bir fiyat araştırması yaptıkları belirtilmekte, başka bir araştırma sonucuna göre ise kitap alıcılarının ortalama 1,2, CD alıcılarının ise 1,8 siteyi karşılaştırdıkları ifade edilmekte ve diğer bir çalışma sonucuna göre ise kitap alıcılarının yüzde 89’unun, oyuncak alıcılarının 84’ünün,  müzik ürünleri alıcılarının yüzde 81’inin ve elektronik eşya alıcılarının 76’sının ilk ziyaret ettikleri siteden alışveriş yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu noktada, internet ortamında satın almada bulunan tüketicilerin fiyatlardan daha ziyade siteleri karşılaştırdıkları, fakat özellikle otel, uçak bileti vb. konaklama ve seyahat hizmetlerinde fiyat karşılaştırmasına daha yoğun yaptıkları da gözlenmektedir. Bu tür ürünler bakımından son yıllarda internette pazarlamada dinamik fiyatlandırma ile kırıcı fiyatlandırma stratejilerinin yaygınlaştığı da bir gerçektir.

Sanal ortamda alışveriş yapan tüketicilerin daha düşük fiyatla ürünlere sahip oldukları şeklindeki algılamanın son yıllarda yaygınlaştığı bilinmektedir. Ancak, internet ortamında verilerin ticari amaçlarla satılması, ürün ve marka farklılaştırması, açık artırmaların yaygınlaşması, dağıtım maliyetleri, paket fiyatlama vb. uygulamalar aslında internette pazarlamada fiyatın her zaman geleneksel pazarlamaya göre düşük olmadığını gösterir. Diğer yandan, internet ortamında maliyet ve fiyatların şeffaflığı her zaman internette pazarlamada bir üstünlük aracı değil, tam tersine zayıflık aracı haline de gelebilir. Dolayısıyla, alıcı ve satıcılar açısından internette pazarlamada fiyatlandırma stratejilerinin irdelenmesinde fayda olacağı düşünülmektedir.

Kaynak: www.satissitesi.com

CEVAP VER